top of page

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ AKTÓW METRYKALNYCH

Archiwum nie prowadzi kwarend (poszukiwań) na rzecz zainteresowanych.

 

Kancelaria archiwum prowadzi usługę udostępniania pojedyńczych aktów metrykalnych na następujących zasadach:

 

1. Akt pochodzi z księgi obecnie zindeksowanej. Przed zamówieniem, należy sprawdzić czy dany akt pochodzi z lat znajdujących się w indeksach zamieszczonych na GENETECE. Wykaz zindeksowanych parafii oraz poszczególnych ksiąg (lat) znajduje się na stronie Digitalizacja aktów metrykalnych.

 

2. Osoba zamawiająca powinna dokonać zamówienia korzystając z formularza znajduącego się w zakładce Kontakt.

 

Zamówienie powinno zawierać w jednym ciągu bez dodatkowych znaków interpunkcyjnych (np. :, , itd) informację dotyczącą parafii, typu akturoku, numeru aktu oraz imię i nazwisko osoby lub osób występujących w akcie. W przypadku braku numeru należy podać numer karty (informacja dotycząca numeru karty znajduje się w kolumnie uwagi). W przypadku braku numeru karty, należy podać dane tak jak do aktów łacińskich.

Przykłady

Parafia Sochaczew typ aktu urodzenia rok 1855 numer aktu 48 mię i nazwisko osoby lub osób Józefa Adamczyk

Parafia Łęczyca typ aktu zgony rok 1817 imię i nazwisko osoby lub osób Szymon Beron numer karty str. 152

W przypadku aktów łacińskich należy podać nazwę parafii, typ aktu, pełną datę, miejscowość, imię i nazwisko osoby lub osób występujących w akcie oraz numer karty.

 

Przykłady

 

Parafia Sobota typ aktu śluby data 17.10.1779 miescowość Sobota imię i nazwisko osoby lub osób Szymon Adamczewski i Konstancja Topolska numer karty 147v

 

Parafia Sobota typ aktu urodziny data 14.06.1750 miescowość Zakrzew imię i nazwisko osoby lub osób Antoni Puława syn Franciszka i Marianny miescowość Zakrzew numer karty 51

3. Po otrzymaniu wiadomości o możliwości uzyskania aktu, należy przesłać na email archiwum (ad.lowicz@gmail.com) potwierdzenie przelewu na kwote 20 zl za każdy zamówiony akt.

 

4. Tytuł przelewu powinien zawierać formułke: na konserwacje ksiąg metrykalnych oraz "nr zamówienia" podany w odpowiedzi na zamówienie.

 

przykład na konserwacje ksią metrykalnych; Zamówienie nr 17/11/15.

 

5. Dane dotyczące konta znajdują sie poniżej.

 

Konto Kurii Diecezjalnej

 

Kuria Diecezjalna Łowicka

Ul.Stary Rynek 20

99-400 Łowicz

 

Bank ING numer konta: 52 1050 1461 1000 0023 1884 6652

 

bottom of page