top of page

ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW  W ARCHIWUM

Osobisty dostęp do zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych oraz innych dokumentów znajdujących się w zbiorach archiwum jest możliwy w każdy wtorek pomiędzy 10:00 a 12:45 oraz 14:00 a 16:00.

 

Zdigitalizowane księgi są jedynie udostępniane w formie elektronicznej w czytelni archiwum. Zdjęcia z ekranu można wykonać własnym aparatem w cenie wizyty. Aby uzyskać lepszą jakość zdjęć poszczególnych aktów, należy złożyć zamówienie aktów na miejscu w archiwum lub poprzez formularz na naszej stronie według określonego przez Archiwum cennika.

Uprzejmie prosimy o przesłanie do archiwum drogą emailową rezerwacji miejsca oraz wskazanie danych każdego zbioru metrykalnego według poniższego wzoru

Temat: Wizyta w archiwum

1. Imię i nazwisko osoby rezerwującej komputer w czytelni:

2. Data przyjazdu:

3. Nazwa parafia:

4. Zakres interesujących lat:

 

Rezerwacje prosimy przysłać na adres archiwum ad.lowicz(at)gmail.com najpóżniej w piątek przed przyjazdem. Koszt wizyty oraz osobistego poszukiwania wynosi 50 zl.

Archiwum nie prowadzi kwarend (poszukiwań) na rzecz zainteresowanych.

bottom of page