top of page

KONSERWACJA KSIĄG METRYKALNYCH

 

Fundusze uzyskane z zamawianych aktów metrykalnych są przeznaczane między innymi na konserwacje ksiąg metrykalnych. Dzięki wolontariuszom, ich ciężkiej pracy przy digitalizacji i indeksacji zasobów naszego archiwum udało nam się przeprowadzić pierwszą taka konserwacje. Dziękujemy wszystkim zaangażowanych serdecznie, bez pomocy wolontariuszy wspierających nasz projekt prawdopodobnie by się nam to nie udało.

 

Poniżej można zobaczyć efekt pracy wspaniałych konserwatorów z Archiwum Państwowego w Łodzi, którym również serdecznie dziękujemy.

 

Księga przed konserwacją

Księga po konserwacji

bottom of page