top of page

W Archiwum Diecezjalnym w Łowiczu znajdują się historyczne dokumenty, księgi oraz akta metrykalne dotyczące sławnych Polaków.

Akt urodzenia Józefa Maryana Chełmońskiego (ur 8.11.1849 r.)

Książkę o Św. Janie Nepomucenie zatytułowana "Patron i Obrońca" 

By zapoznać się z pozostałymi stronami książki należy nacisnąć poniższy przycisk

Wyrok-1
Wyrok-2
Wyrok-3

Kopia wyroku Sądu Wojennego wydanego przez Wileńskiego Wojennego Gubernatora Mińskiej i Białostockiej Gubernii, skazujący Szymona Konarskiego, polskiego działacza niepodległościowego, powstańca listopadowego na kare śmierci.

Kopia tego wyroku została odnaleziona podczas digitalizacji dokumentów z parafii w Bolimowie.

bottom of page