top of page

HISTORIA ARCHIWUM I JEGO ZASÓB

Swoimi początkami Archiwum sięga 2003 r. Wtedy to ks. Alojzy Orszulik, Pierwszy Biskup Łowicki rozpoczął przebudowę i modernizację budynku, znajdującego się na tyłach Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Prace  trwały ponad półtora roku i budynek został przeznaczony na pomieszczenia Diecezjalnego Archiwum. W Archiwum gromadzone są księgi metrykalne zachowane od XVII i XVIII w. Najcenniejszymi są dwie księgi z przełomu XVI i XVII, jedna pochodzi z parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy a druga z parafii p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu. W zbiorach znajdują się także m.in. akta dziekańskie z XIX wieku oraz księgi wpisów i kursorii, zawierające rozporządzenia władz cywilnych i kościelnych. Gromadzone są również inne materiały dokumentujące działalność poszczególnych parafii z terenu Diecezji Łowickiej.

 

Dnia 24 stycznia 2005 r. Andrzej F. Dziuba Biskup Łowicki erygował Archiwum Diecezjalne w Łowiczu. Zgodnie ze statutem, głównym celem działalności Archiwum jest gromadzenie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dokumentacji związanej z działalnością struktur administracyjnych Kościoła Łowickiego.

bottom of page